ขนาดตัวอักษร ปกติ

บทความ

THAI EYE CENTER BLOG

“เฟมโต เลสิค” (Femtosecond Bladeless LASIK) นวัตกรรมการทำเลสิกแบบใหม่โดยไร้ใบมีด

ปัจจุบันเรามีนวัตกรรมการรักษาด้วยวิธีเลสิก ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียงให้กลับมาเป็นปกติ หรือการช่วยให้สายตาสั้นหรือเอียงนั้นลดลงจากเดิมให้มากที่สุด ซึ่งการทำเลสิกนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าการใส่แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ปกติแล้วนั้นการทำเลสิกมักจะใช้วิธีการแยกชั้นกระจกตาโดยการใช้ใบมีดด้วยเครื่อง Microkeratome ร่วมกับการใช้เครื่อง Excimer Laser ในการปรับแต่งความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสม ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้สายตาได้เหมือนคนปกติ ซึ่งการทำเลสิกโดยวิธีการใช้ใบมีดนั้น มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น รอยแผลบนผิวกระจกตา หรือหากได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็อาจทำให้กระจกตาที่ได้รับการแยกชั้นไว้แล้วนั้นเคลื่อนได้

การเลือกรักษาสายตาด้วยการทำเลสิก โดยนวัตกรรมเลสิกแบบไร้ใบมีด ( Femtosecond Bladeless LASIK ) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสายตา โดยนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Femtosecond Laser มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยในการแยกชั้นกระจกตาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และทำให้ได้ชั้นกระจกตาที่มีคุณภาพ เรียบสม่ำเสมอ เนื่องจากสามารถกำหนดความหนาของชั้นกระจกตาได้ตั้งแต่ 90-200 ไมครอน จึงสามารถรองรับผู้ที่มีกระจกตาบางได้ ซึ่งในอดีตอาจไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการทำ LASIK โดยเครื่อง WaveLight FS200 Femtosecond Laser นั้น ใช้พลังงานเฉลี่ยต่ำในการแยกชั้นกระจกตา จึงเกิดผลข้างเคียงต่อกระจกตาน้อย สามารถกลับมาใช้สายตาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีข้อดีดังนี้

  1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
  2. กำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้แม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็ว สามารถกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
  4. ใช้เวลาสั้นเพียง 6 วินาทีในการแยกชั้นกระจกตา
  5. ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนต่างๆ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาด้วยวิธีเลสิกควรอยู่ในดุลยพินิจของจักษุแพทย์ เนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่าดวงตาของคุณว่ามีสุขภาพดีและเหมาะสมสำหรับการรักษาหรือไม่