Skip navigation.

การบริการของเรา

การรักษาตา

The Eye Treatment Service

ไทยจักษุ พระราม 3 เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านจักษุครบวงจรมาตรฐานสากล “ศูนย์รักษาตา” ซึ่งเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคและความผิดปกติทางตาทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีล่าสุด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ภูมิแพ้ หืด ผิวหนัง

คลีนิครักษาโรคเฉพาะทางด้านภูมิแพ้ หืด ผิวหนัง ให้บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก ตา หอบหืด ผื่นแพ้ ลมพิษ แพ้อาหาร แพ้ยา โดยวิธีทันสมัย มาตรฐานสากล ทั้งการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ และการทดสอบสมรรถภาพปอด เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและป้องกัน

หู คอ จมูก

Endoscopic Exam

แผนก หู คอ จมูก ได้นำวิธีการตรวจด้วยนวัตกรรมใหม่โดยการใช้ส่องกล้อง Endoscopic examination รักษาจมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ อาการนอนกรน และหยุดหายใจ ซึ่งอาจทำให้ง่วงนอนกลางวัน ความดันโลหิตสูง อาการกรดไหลย้อน อาการทางหู และตรวจการได้ยิน โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตกแต่ง

 

แผนกศัลยกรรมเปิดให้บริการ การเสริมจมูก หนังตา และดึงหน้าแบบผ่าตัดเจ็บน้อยมาก พักฟื้นเร็ว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง